• Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

Szkolne koło PCK


Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania: pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności  i samorealizacji. Szkolne Koło prowadzi działalność poprzez prowadzenie konkursów plastycznych o tematyce racjonalnego odżywiania, palenia tytoniu, szkodliwości zażywania narkotyków. Koło przygotowało apele na temat: Dzień bez papierosa, Międzynarodowy Dzień walki z AIDS.

Podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka  pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Integralną część Koła stanowi Klub Honorowego Krwiodawcy, działający od 2005 roku. Działalność klubu rozwija się bardzo prężnie. W ubiegłym roku, w ramach akcji honorowego oddawania krwi organizowanej pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża i Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych.

Opiekunki koła: E. Młodawska, A. Lisowska.

Skip to content