• Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA


Początki naszej szkoły  to rok 1946. Powstała wówczas Publiczna Szkoła Zawodowa z siedzibą  w Liceum Ekonomicznym, obecnie  przy ulicy Piłsudskiego   Jej dyrektorem został Kazimierz Grabowski, ówczesny dyrektor Gimnazjum Handlowego. Naukę w szkole podjęło 120 uczniów, uczących się w zawodach: krawiec, fotograf, szewc, czapnik, introligator. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w 1949 roku.

kadra z lat 50

Trzy lata później szkoła zmieniła siedzibę i przeniesiono ją do pobliskiego obiektu, pod numerem 72, ale ze względu na zły stan techniczny budynku, zajęcia odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym. W latach pięćdziesiątych  szkoła została umieszczona w  obiekcie przy ulicy Warsztatowej 2 (obecnie Warszawskiej 53), w którym  podczas  II wojny światowej, w  latach 1941-43 mieścił się obóz jeńców radzieckich. Nasza szkoła funkcjonuje w tym miejscu do dzisiaj. Od listopada 2002 roku nosimy nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Przez lata zmieniały się adresy i nazwy, zmieniali nauczyciele oraz dyrektorzy szkoły.  Byli nimi Mikołaj Zajączkowski (1951-1955), Marian Ślifierz (1955-1966), Stanisław Majewski (1966-1969), Mieczysław Minnich (1969-1972), Józef Płóciennik (1972-1986), Zygmunt Millak (1986-1990, Jan Wiklak (1990-2006), Jan Rybiński  (2006 – 2021).

Obecnie obowiązki dyrektora pełni Pan Łukasz Misztal. Kształcimy w ponad  20 zawodach. Na rozległym terenie, ponad 4 ha, znajdują się dwa budynki dydaktyczne oraz kompleks boisk sportowych.

budynek szkoly

Budynek szkoły

boisko szkolne

Boisko szkolne

Skip to content