BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

 

 HISTORIA SZKOŁY

   Początki naszej szkoły  to rok 1946. Powstała wówczas Publiczna Szkoła Zawodowa z siedzibą  w Liceum Ekonomicznym,

obecnie  przy ulicy Piłsudskiego   Jej dyrektorem został Kazimierz Grabowski, ówczesny dyrektor

 Gimnazjum Handlowego.

Naukę w szkole podjęło 120 uczniów, uczących się w zawodach: krawiec, fotograf, szewc, czapnik,

introligator. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w 1949 roku.

            Trzy lata później szkoła zmieniła siedzibę i przeniesiono ją do pobliskiego obiektu, pod numerem 72, ale ze względu na

   zły stan techniczny budynku, zajęcia odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym. W latach pięćdziesiątych  szkoła została

 umieszczona w  obiekcie przy ulicy Warsztatowej 2 (obecnie Warszawskiej 53), w którym  podczas  II wojny światowej,

w  latach 1941-43 mieścił się obóz jeńców radzieckich. Nasza szkoła funkcjonuje w tym miejscu do dzisiaj.

            Od listopada 2002 roku nosimy nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Przez lata zmieniały się adresy i nazwy,

zmieniali nauczyciele oraz dyrektorzy szkoły.  Byli nimi Mikołaj Zajączkowski (1951-1955), Marian Ślifierz (1955-1966),

Stanisław Majewski (1966-1969), Mieczysław Minnich (1969-1972), Józef Płóciennik (1972-1986), Zygmunt Millak (1986-1990,

Jan Wiklak (1990-2006), Jan Rybiński  (2006 – 2021).

 

Obecnie obowiązki dyrektora pełni Marcin Pluta. Kształcimy w ponad  20 zawodach.

Na rozległym terenie, ponad 4 ha, znajdują się dwa budynki dydaktyczne

oraz kompleks boisk sportowych.

           

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT Z NAMI

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA             

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
   

O SZKOLE                  

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

RODO